overzicht

data zwemlessen woensdag a-diploma - 13.30 - 16.00 uur

WOENSDAG        
         
                          Datum Tijd  
        woensdag 23-aug 13:30-16:00 Introductie zwemles  
      zwemles (zonder ouder)  
  30-aug 13:30-16:00 TESQUA  
  6-sep geen les    
  13-sep 13:30-16:00 TESQUA  
zaterdag 16 sep 08:30-11:00 TESQUA  
  20-sep 13:30-16:00 TESQUA  
  27-sep 13:30-16:00 TESQUA  
    4-okt 13:30-16:00 TESQUA  
  11-okt 13:30-16:00 TESQUA  
  25-okt 13:30-16:00 TESQUA  
  1-nov 13:30-16:00 TESQUA  
  8-nov 13:30-16:00 TESQUA  
  15-nov 13:30-16:00 TESQUA  
            22-nov 13:30-16:00 TESQUA  
  29-nov 13:30-16:00 TESQUA  
           6-dec 13:30-16:00 TESQUA  
  13-dec 13:30-16:00 TESQUA  
            20-dec 13:30-16:00 TESQUA  
  10-jan 13:30-16:00 TESQUA  
  17-jan 13:30 – 16:00 TESQUA  
           zaterdag 13 januari 15:30 – 17:00 Zwembad De Bongerd  
  24-jan 13:30-16:00 TESQUA  
zaterdag 27-jan 11:30 Diplomazwemmen