Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lidmaatschappen
Toegang tot de club 

a. Uw Clubpas is strikt persoonlijk en noodzakelijk om tot het Centre te worden toegelaten.
b. Van u als lid van Tesqua sport & healthclub en andere aan uw lidmaatschap gekoppelde leden wordt een foto gemaakt, die wordt gebruikt om uw identiteit te controleren bij het verlenen van toegang tot het Centre.
c. Jeugd tot 13 jaar dient bij toegang tot het Centre en gedurende het verblijf in het Centre te allen tijde te worden begeleid door een volwassene.
d. Gebruik van de Clubpas door derden kan leiden tot het intrekken van het lidmaatschap.
e. Bij betalingsachterstand blokkeert uw Clubpas en wordt u de toegang tot het Centre ontzegd.
f. U dient verlies van uw Clubpas meteen te melden bij het Centre. Tegen betaling van het dan geldende tarief ontvangt u een vervangende pas.
g. Huisdieren zijn niet toegestaan in het Centre.

Algemeen
Tenzij bij het specifieke onderdeel in dit clubreglement anders vermeld, dienen navolgende regels te worden nagekomen.
a. Draag correcte sportkleding en sportschoeisel (geen straatschoenen) met zolen die niet afgeven.
b. Voor heren is het dragen van een T-shirt of Polo verplicht. Het dragen van hemden zonder mouwen (singlets) is niet toegestaan.
c. Het dragen van badkleding is alleen toegestaan binnen de natte en/of aangegeven ruimten.
d. Draag, in verband met de hygiëne, passende badkleding en geen ondergoed onder of andere kleding over de badkleding. Voor deelnemers aan zwemlessen en het diplomazwemmen geldt op deze regel een uitzondering.
e. Het meenemen van glazen en/of blikjes buiten het restaurant of terras is ten strengste verboden. Maak gebruik van de fonteintjes of een sportbidon.
f. Het consumeren van meegebrachte etens- of drinkwaren is in het gehele Centre niet toegestaan.
g. Gelieve uw auto, motor, scooter of fiets in de daarvoor aangegeven plaatsen netjes te parkeren. Het gebruik van de mindervalide parkeerplaatsen is alleen voor diegenen die hiervoor vrijstelling hebben.
h. Wij verzoeken u vriendelijk op het parkeerterrein uw snelheid aan te passen tot een maximum van 5 kilometer per uur. Dit in verband met kinderen die op het parkeerterrein kunnen lopen.
i. Er wordt hoogst mogelijke zorg besteed aan de hygiëne binnen het Centre. Mocht dit onverhoopt niet in orde zijn dan verzoeken wij u dit te melden aan de receptie. Wij zullen dan passende maatregelen nemen.
j. Ook u kunt bijdragen aan een net en verzorgd Centre door leeg, gebruikt of ander afvalmateriaal in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren. Laat een schoon Centre achter voor uw medesporters zoals ook zij deze achterlaten voor u.

Reserveringen
a. Dagelijks vanaf 07:00 kan telefonisch of mondeling aan de receptie van het Centre en voor maximaal zes dagen vooruit één baan worden gereserveerd. Daarbij hanteren wij verschillende tijdseenheden, te weten:
ž voor Squash 45 minuten
ž voor Tennis 55 minuten: onafhankelijk van het spelen van een enkel- of dubbelspel;
ž voor Groepslessen: afhankelijk van de aangegeven tijd op het rooster.
b. Er wordt door de receptie gevraagd om uw naam, voornaam en lidnummer (zie Clubpas). Bij racketsporten moeten alle deelnemers worden opgegeven.
c. Indien er geen ruimte meer is, kunt u zich als reserve op de lijst laten plaatsen.
d. Meerdere reserveringen na elkaar voor dezelfde faciliteit (buiten groepslessen) zijn niet toegestaan en zullen zonder tegenbericht ongedaan worden gemaakt.
e. Indien er voor aanvang van de les nog banen c.q. plaatsen beschikbaar zijn, kan hiervan gebruik gemaakt worden zonder dat een nog lopende reservering daardoor vervalt.
f. Tesqua sport & healthclub behoudt zich het recht voor trainingen, toernooien, competities en voor andere doeleinden banen en overige clubfaciliteiten te reserveren.

g. Tesqua sport & healthclub behoudt zich het recht voor om het zwembad voor diplomazwemmen en andere evenementen het zwembad geheel te reserveren.

h. Als u geen gebruik kunt maken van uw reservering, bel dan ruim van tevoren af. De receptie kan dan leden bellen die op de reservelijst staan.

Fitnessruimte
a. Zorg dat een eventueel medisch verleden bij ons en de fitnessinstructeurs bekend is.
b. Maak een afspraak voor een begeleidingstraject alvorens u voor de eerste keer gebruik gaat maken van de apparatuur en gewichten. Zo leert u er op verantwoorde wijze mee om te gaan.
c. Individuele toegang tot de fitnessruimte is alleen toegestaan voor leden vanaf 16 jaar.
d. Zie onder “Jeugd” voor regels betreffende jeugd tot 16 jaar.
e. Voor tassen en kleding moet u gebruik maken van de lockers die zich in de kleedkamers bevinden.
f. Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.

Jeugd
a. Kinderen tot 13 jaar dienen bij toegang tot het Centre en gedurende het verblijf in het Centre te alle tijden te worden begeleid door een volwassene.
b. Kinderen kunnen deelnemen aan speciale activiteiten en lessen voor hun leeftijdscategorie. Zie hiervoor het groepslesrooster voor kinderen.
c. Kinderen tot 13 jaar mogen na 20:00 geen gebruik maken van het zwembad en de omliggende ruimten.
d. Kinderen tot 16 jaar worden niet toegelaten in groepslessen voor volwassenen.

Groepslessen
a. Zorg ervoor dat u ruim op tijd aanwezig bent.
b. Houd rekening met de leden die samen met u trainen.
c. Probeer de les niet vroegtijdig te verlaten, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
d. Controleer het rooster in verband met roosterwijzigingen op het laatste moment.
e. Kinderen onder de 16 jaar kunnen niet deelnemen aan de groepslessen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
f. Als de les begonnen is kunt u niet meer deelnemen. Dit is storend voor de les en de reeds aanwezige deelnemers.
g. Tassen en kleding dienen in de daarvoor bestemde lockers opgeborgen te worden.
h. Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
i. Tesqua sport & healthclub behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzigingen lessen geen doorgang kunnen vinden.

Spinninglessen
a. Zorg ervoor dat u minimaal tien minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw fiets in te stellen.
b. Indien er vijf minuten voor aanvang van de les nog spinningfietsen beschikbaar zijn, kan aan de les worde deelgenomen zonder dat een nog lopende reservering daardoor vervalt.
c. Als de les begonnen is, kunt u niet meer plaatsnemen op de spinningfietsen. Dit is storend voor de les en de reeds aanwezige deelnemers.
d. Reinig na afloop altijd even uw spinningsfiets met uw handdoek of de daarvoor bestemde schoonmaakdoekjes.
e. Tesqua sport & healthclub behoudt zich het recht voor wijzigingen in rooster en roostertijden aan te brengen, indien er te weinig deelname is aan deze groepslessen of indien door personeelswijzingen lessen geen doorgang kunnen vinden.

Racketsporten
a. U kunt maximaal één baan reserveren. Na de speeltijd kunt u bij de receptie mogelijk nog een baan aansluitend reserveren.
b. Leden die vooraf een baan hebben gereserveerd, dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang aanwezig te zijn. Het baannummer zal dan worden medegedeeld.
c. Indien u niet 5 minuten van tevoren aanwezig bent, kan de baan mogelijk aan een ander lid worden toegewezen.
d. Gespeeld wordt met eigen tennisballen of squashballen. Indien gewenst kunnen deze in het Centre worden gehuurd of gekocht.
e. Rackets kunnen in het Centre worden gehuurd.
f. Het dragen van voor de sport gepaste kleding is verplicht.
g. Om blessures te voorkomen dient er passend schoeisel voor de sport gedragen te worden. Laat u adviseren door uw instructeur of een gerenommeerde sportzaak. Afgevende zolen zijn niet toegestaan.
h. Ook voor de buitenbanen is het dragen van passend schoeisel een noodzaak. Ook hiervoor verwijzen wij u graag naar uw instructeur of een gerenommeerde sportzaak.
i. Gravelschoenen zijn in het Centre niet toegestaan. Doe deze schoenen uit voordat u het Centre betreedt of veeg uw schoenen met de daarvoor bestemde vegers.
j. Indien op bepaalde tijden niet genoeg banen beschikbaar zijn kan het management te allen tijde beslissen de speeltijd van het enkelspel te beperken tot een half uur of een dubbel laten spelen.

Zwembad
a. Onze accommodatie biedt de mogelijkheid om te zwemmen en te baden. De baden waar u gebruik van maakt zijn maximaal 1.35 meter diep. Bij een diepte van 1.35m kan een gemiddelde volwassene nog zonder problemen staan. U zwemt en baadt bij ons zonder toezicht van een badmeester (dit is met deze diepte wettelijk toegestaan). Een bezoek aan onze baden is dan ook volledig op eigen risico.
b. Aangezien een aantal van onze leden met het hele gezin van de zwembaden gebruikt maakt, willen wij u er nadrukkelijk op attenderen, dat voor jonge kinderen reeds in zeer ondiep water verdrinkingsgevaar kan bestaan. Het is dan ook uitermate belangrijk dat ouders zich realiseren dat zij te allen tijde zelf toezicht houden wanneer hun kinderen aan het zwemmen zijn. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen daarom niet zelfstandig gebruik maken van zwembaden Dit geldt voor alle baden.
c. Douchen is verplicht voordat men gebruik maakt van het zwembad.
d. Handdoeken dienen aan de daarvoor bestemde haken te worden opgehangen.
e. Vanaf 20:00 hebben alleen leden vanaf 14 jaar toegang tot het zwembad en de daaromheen liggende ruimten.
f. Wij verzoeken u omwille van de hygiëne kinderen tot en met 3 jaar in het zwembad een zwemluier te laten dragen.

Sauna en stoombaden
a. Van sauna en stoombaden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt in badkleding.
b. Het gebruik van sauna en stoombaden is toegestaan voor leden vanaf 14 jaar. Jeugdigen tot 14 jaar mogen hiervan alleen gebruik maken onder begeleiding van een volwassene.
c. Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht.
d. Aangeraden wordt om slippers te dragen in de sauna, echter niet op de banken.

Zonnebanken
a. Tesqua sport & healthclub heeft zonnebanken die te reserveren zijn tegen het daar en dan geldende tarief.

b. Hiervoor geldt dat er maximaal zes dagen van tevoren gereserveerd kan worden. Dit kan mondeling of telefonisch bij de receptie.
c. Het gebruik van de zonnebank is toegestaan vanaf 18 jaar. De receptie kan vragen om uw identiteitskaart.
d. Raadpleeg een arts, indien u medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen kunnen namelijk een overgevoeligheid voor zonlicht en dus ook UVA straling veroorzaken.
e. Verwijder voor u gaat zonnen make-up, aftershave en parfum door middel van water en zeep.
f. Gebruik nooit normale zonnecrème of –olie maar alleen een speciale voor UVA-stralers ontwikkelde Sun- en Bodylotion.
g. Als de blauwfilters voor het gezicht, ondanks regelmatige controle beschadigd en/of afwezig zijn of niet werken, is het absoluut verboden gebruik te maken van de zonnebank. Meldt u dit direct bij de receptie zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.
h. Gebruik tijdens het zonnen altijd een oogbescherming die altijd aanwezig is in de zonnebankruimte. Is dit niet het geval dan gelieve dit direct te melden bij de receptie zodat wij passende maatregelen kunnen treffen.
i. Reinig de zonnebank na gebruik.

Kleedkamers
a. Omkleden dient uitsluitend te gebeuren in de kleedkamers.
b. Het is niet toegestaan zich te scheren of gebruik te maken van ontharingsmiddelen onder de douche.
c. Wij verzoeken u dringend gebruik te maken van de afsluitbare lockerkastjes.
d. Het betreden van het natte gedeelte met schoenen zonder bescherming door de daarvoor beschikbaar gestelde slofjes, is niet toegestaan.
e. Om de kleedkamer voor uzelf en anderen netjes te houden dient u zich nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.
f. De aanwezige centrifuge is alleen bestemd voor badkleding.
g. Houd uw en onze kleedkamer in ere. Dat is een zaak voor ons allen.
h. In verband met uw en onze veiligheid behoudt Tesqua sport & healthclub zich het recht voor om de lockers ’s avonds te openen. Achtergelaten kleding en spullen zullen worden verwijderd. De kosten voor het plaatsen van een nieuw slot zullen op u worden verhaald.

i. Bij verlies van de lockersleutel vervangen wij het slot en zullen wij de kosten op u verhalen.
j. Vanaf 8 jaar dient een kind zich om te kleden in de voor hem of haar bestemde kleedruimte.

Introducés
a. Clubleden van 18 jaar en ouder mogen een introducé meenemen. Zij dienen er voor te zorgen dat hun introducé een volledig ingevulde dagpas of volledig ingevuld toegangsbewijs bij zich heeft en dat het eventueel verschuldigde toegangstarief wordt afgerekend.
b. Dezelfde persoon mag maximaal twee keer per zes maanden geïntroduceerd worden.
c. Introducés dienen desgevraagd zich te legitimeren.
d. Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun introducé. Het is de verantwoordelijkheid van het Clublid om zich er van te vergewissen dat zijn of haar gast zich conformeert aan de voorwaarden en regelementen van Tesqua sport & healthclub. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om introducés te weigeren, zelf gasten te introduceren en de hoogte van het introductiebedrag te bepalen.

Kidsclub
a. De kidsclub kent haar eigen reglement. U dient zich er van te vergewissen dat u bekend bent met de voor de Kidsclub geldende beperkingen. Een kopie van dit reglement kunt u verkrijgen bij de receptie of de Kidsclub.
b. Enkele bepalingen zijn:
ž U dient op het Centre aanwezig te blijven als uw kind in de kidsclub verblijft.
ž Het verblijf van uw kind in de kidsclub mag maximaal 2 uur duren.
ž Het is belangrijk dat ter zake doende medische achtergronden bekend zijn bij de medewerkers van de kidsclub. Hiervoor is een speciaal formulier bij de kidsclub beschikbaar.
ž De kidsclub is alleen toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar.

Ongeval, letsel en diefstal
a. Directie en personeel van Tesqua sport & healthclub en leraren van welke door Tesqua sport & healthclub toegelaten organisatie dan ook, zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of letsel en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging voor goederen van degenen, die van het complex gebruik maken of zich met of onder leiding van een instructeur daarbuiten bewegen.

Roken niet toegestaan
Tesqua sport & healthclub staat voor gezondheid. In het gehele Centre is roken niet toegestaan.

Gedrag
a. Leden en introducés zullen geen misbruik maken van de apparatuur of faciliteiten die het Centre biedt. Eventuele schade, opzettelijk of door aanwijsbare schuld, aan persoonlijke of eigendommen van het Centre zullen volledig worden vergoed door het desbetreffende lid (of introducé).
b. Leden en introducés wordt niet toegestaan gebruik te maken van het Centre en haar faciliteiten wanneer zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.
c. Indien een lid zich binnen het Centre incorrect, ruw of agressief gedraagt, is Tesqua sport & healthclub gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke ontzegging van de toegang, of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

d. Indien onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap volgens artikel 18 van dit Clubreglement van toepassing is, wordt door Tesqua sport & healthclub de aantoonbaar geleden schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onbetaalde abonnementsgeld van de volledige abonnementsduur, op het betrokken lid verhaald.

Uitsluiting
a. Ieder lid kan van lidmaatschap worden uitgesloten door het management van Tesqua sport & healthclub. De reden voor deze uitsluiting kan iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels zijn of, gedrag dat naar mening van het management van het Centre in strijd is met het welzijn en de goede orde en het karakter van het Centre.

Tussentijdse opzegging
Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is mogelijk indien:
a. U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de aantoonbaar toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de faciliteiten. Tesqua sport & healthclub hanteert hiervoor een straal van 15 kilometer gemeten vanaf het woonadres naar het adres van Tesqua sport & healthclub

b. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Met aantoonbaar wordt bedoeld een inschrijvingsbewijs van de gemeente.
c. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Algemene Voorwaarden bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de faciliteiten als gevolg van een aantoonbare (via medisch attest van een arts) blessure of ziekte, dan wordt de abonnementsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. De betaling van het abonnement tijdens deze bevriezingsperiode loopt gewoon door.

Tussentijdse wijzigingen
Tesqua sport & healthclub kan tussentijdse wijzingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Tesqua sport & healthclub al de voorgenomen wijzingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen. Wijzigingen in groepslestijden en het vervallen van groepslessen door te weinig deelname aan deze groepslessen of door personeelswijzingen vallen niet onder deze regeling.

Clubpas
Het in de Algemene Voorwaarden genoemde bewijs van deelname is bij Tesqua sport & healthclub een Clubpas.

a. Na betaling van het verschuldigde bedrag en a overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt u een Clubpas. De Clubpas wordt bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
b. Indien de clubpas verloren is gegaan of is beschadigd, dan moet een nieuwe Clubpas worden aangevraagd. Tesqua sport & healthclub zal hiervoor in redelijkheid het dan geldende tarief in rekening brengen.

Betalingsherinnering
Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Tesqua sport & healthclub gerechtigd om u wederom aanbetaling van het abonnementsgeld te herinneren en daarbij niet alleen de toegang tot Tesqua sport & healthclub te weigeren, maar ook de in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten van minimaal €15,00 excl. BTW en de wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts zult u ervan in kennis worden gesteld, dat dit keer de vordering bij niet tijdige betaling ter incasso uit handen zal worden gegeven.

Klachten
Tesqua sport & healthclub beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. Dit houdt in dat opmerkingen en klachten te allen tijde mondeling bij de receptie of digitaal op het daartoe bestemde e-mailadres (info@tesqua.nl) worden ingediend