a

Privacy Policy

Privacy verklaring Tesqua Health- & Racketcentre B.V.

Tesqua Health- & Racketcentre B.V., gevestigd aan Horsterweg 3, 6715 CT Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tesqua Health- & Racketcentre B.V

Horsterweg 3

6715 CT Ede

Telefoonnummer:                +31 318 631090

Website:                                tesqua.nl

Email:                                    info@tesqua.nl

 

D.M. Stuivenberg is de privacy coördinator van Tesqua Health- & Racketcentre B.V.  Zij is te bereiken via info@tesqua.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door een account in de Tesqua app te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website / in onze app
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor het maken van een passend fitness programma
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tesqua.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om een gedegen sportprogramma voor jou te maken
 • Tesqua Health- & Racketcentre B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Inschrijfformulier:               

Wordt bewaard tijdens de duur van je lidmaatschap. Dit ivm automatische verlenging van je contract en omdat we deze gegevens nodig hebben als je onverhoopt debiteur wordt en de incasso uit handen moeten geven.

Na opzegging wordt het contract 7 jaar bewaard ivm bewaarplicht tbv administratie.

 

Gegevens in de Mywellness Cloud:               

Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor het maken van een programma worden bewaard gedurende je lidmaatschap. De klant kan zelf op ieder gewenst moment het account verwijderen.  

 

Welkomstformulier:

Gegevens die je hebt ingevoerd worden gedurende een maand in ons systeem bewaard, tenzij je hebt aangegeven op het formulier dat we je gegevens gedurende een half jaar mogen bewaren om je een passende aanbieding te doen.

 

Gegevens ingevuld op de website:

Gegevens die je hebt ingevuld op de website om een dagpas of informatie aan te vragen worden gedurende een maand in ons systeem bewaard. Tijdens deze periode nemen we contact met je op. Indien het niet lukt om contact met je te krijgen, ontvang je een afsluitende email waarna je gegevens worden verwijderd.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tesqua Health- & Racketcentre B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cameratoezicht

 

In en om het gebouw van Tesqua Health & Racketcentre B.V hangen camera’s.  Met de camera’s willen wij en eigendommen beschermen en de veiligheid vergroten. De camerabeelden worden na 14 dagen automatisch verwijderd.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tesqua Health- & Racketcentre B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tesqua Health- & Racketcentre B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tesqua.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Tesqua Health- & Racketcentre B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tesqua.nl